Skip to content

Onze werkwijze: A.S.A.P. resultaat.

Data en resultaat gedreven

Het is onze drijfveer om onze opdrachtgevers winstgevend te laten zijn. Wij maken online marketing praktisch en toepasbaar met onze bewezen ASAP-methode: Analyseren, Strategie, Actieplan en Plan uitvoeren. Altijd meetbaar aan de hand van data en resultaat gedreven. Wij zijn succesvol als onze opdrachtgevers succesvol zijn. Wat is er nou mooier dan dat?

asap statisch

Analyseren

Allereerst wordt er een 0-meting uitgevoerd. We leven ons in en identificeren ons met jouw organisatie. We maken een beknopte analyse van de huidige online marketing campagnes, social media en website.We meten de performance en bekijken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Strategie

Geen uitgebreide marketingplannen die in een bureaulade verdwijnen, maar zorgen voor inzicht en tastbare handvatten op één A4-tje. We bepalen praktische en toepasbare strategische doelstellingen die passen binnen jullie organisatie en bepalen op welke KPI’s (SMART) gestuurd gaan worden.

Actieplan

We maken een overzicht van werkzaamheden en betrekken jou als opdrachtgever bij de uitvoering door direct inzicht te geven. Specifiek en meetbaar met als doel As Soon As Possible resultaat. We vertalen de doelstellingen naar concrete acties in een contentstrategie.

Plan uitvoeren

Aan de hand van het voorgestelde plan, gaan we systematisch te werk. We starten met het doorvoeren van quick wins om direct toegevoegde waarde te creëren. Tegelijkertijd worden acties opgestart om continu te kunnen verbeteren. We meten direct resultaten en sturen bij waar nodig.

Wij werken met onze bewezen A.S.A.P.-methode.

Door steevast ons bovenstaande model te volgen maken wij online marketing inzichtelijk. Resultaat: een helder beeld van de huidige situatie, de mogelijkheden, een duidelijk plan van aanpak om groei en/of verbetering te realiseren, en een systematische uitvoering. Meer weten?  

Daan Boekhoorn, Online Marketing Strateeg

Daan Boekhoorn, Online Marketing Strateeg

Met onze jarenlange ervaring weten wij hoe we voor grote en middelgrote bedrijven een effectieve strategie kunnen ontwikkelen. Praktisch en toepasbaar. Voor het uitvoeren van data gedreven campagnes hanteren we onze bewezen ASAP-methode om te komen tot resultaat. Continu in ontwikkeling, transparant en resultaat gedreven.

Van online leads naar business?