Skip to content

Drone Flight Academy

'The sky is the limit voor Drone Flight Academy'

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp

De Case: De ambitie waarmaken om iedere Drone-bezitter op te leiden tot piloot

De ambitie van Drone Flight Academy (DFA): iedere dronebezitter opleiden tot dronepiloot. Als onderdeel van Drone Flight Company leren dronepiloten bij DFA hoe je de drone optimaal en binnen de regels kunt gebruiken. Dit kan zowel voor jouw nieuwe carrière in bijvoorbeeld de inspectiemarkt waarbij je de drone inzet als middel om infrastructuur te inspecteren, of in de veiligheidsmarkt waarbij je veiligheidsdiensten ondersteunt door de inzet van een drones. 

Tegelijkertijd leidt DFA ook hobbypiloten op die graag het perfecte shot tijdens hun wintersport willen schieten. Voor welk doel je de drone dan ook wilt gebruiken: het zit allemaal in jou, DFA ontketent de dronepiloot.

Responsive design Drone Flight Academy

Het verbeteren van de online verkopen voor Drone Flight Academy opleidingen via de website is de aanleiding om met Converseon in contact te komen. Voor Drone Flight Academy is het belangrijkste doel om ervoor te zorgen dat de mogelijkheden van online advertising beter worden benut. Met de inzet van Google Ads moet het mogelijk zijn de online aanvragen te vergroten.

Aan Converseon de vraag om de online campagnes winstgevender te maken en vooral: meer inzicht krijgen in wat de online marketing activiteiten voor DFA betekenen.

De oplossing: Zorgen voor inzicht vormt de basis voor campagneoptimalisatie

Na een inhoudelijke analyse, waarbij we data verzamelden uit de website, online marketing campagnes en social media, bleek dat de potentie van DFA zeer hoog was. Er was relatief veel verkeer, maar de conversie was te laag.

Het meten van de data en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden vormen de basis om de online marketingactiviteiten uit te voeren. Meten van transacties, zorgen voor conversiedoelen (en optimalisatie van de conversie) en uitvoeren van Google Ads campagnes zorgen voor een meer gerichte benadering van de markt.

Uiteindelijk kunnen we de campagnes optimaliseren op basis van ROAS: Return On Ad Spend. Dit betekent de waarde van wat een campagne kost in Euro ten opzichte van wat het heeft opgeleverd. Een objectieve manier om campagnes te kunnen sturen en bijsturen.

Volgens onze bewezen ASAP werkwijze zijn we vervolgens aan de slag gegaan om de gesignaleerde kansen en verbeteringen door te voeren. Allereerst om de website te optimaliseren voor conversie om vervolgens stapsgewijs de campagnes te optimaliseren. 

Dit doen we volgens een vast stramien: 

  • Fase 1) Analyseren van het Google Ads account 
  • Fase 2) Overnemen van campagnes
  • Fase 3) Bijhouden van campagnes 
  • Fase 4) Uitbreiden van campagnes

Echt interessant is het om te zien hoe we de campagnes vervolgens hebben vormgegeven. Nadat we de Google Ads campagnes hadden opgezet en uitgebreid, zijn we campagnes gestart via Facebook Advertising. Wellicht herken je het wel van de social media. We startten met een basisbudget om data te verzamelen. Dit budget hebben we verdeeld over 3 verschillende campagnes. 

Met deze campagnes richten we ons op 3 verschillende fases uit het hierboven weergegeven aankoopproces:

▪ Campagne 1 (See): In deze fase richten we ons op de nog orriënteerde bezoeker die (nog) niet bekend is met Drone Flight Academy. D.m.v. YouTube video’s geven we ze een eerste indruk van de opleidingen.

▪ Campagne 2 (Think): In deze fase richten we ons op de doelgroep die geïnteresseerd is, maar op zoek is naar extra informatie over de producten en diensten van DFA. In deze fase zou het leuk zijn als de gebruiker iets kan downloaden (bijv. Een brochure). Hiermee heb je de bezoeker zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer en dus heb je ook direct contactgegevens.

▪ Campagne 3 (Do): In deze fase richten we ons de kopers. We retargeten gebruiken uit Facebook en Google Ads en tonen de verschillende drone opleidingen. Als de gebruiker op de advertenties klikt linken wij hem/haar naar de bijbehorende aanmeldpagina.

See Think Do Act

Het Resultaat: The sky is the limit

In juni 2019 zijn we begonnen met het optimaliseren van de campagnestructuur en de website voor conversie. In de verhouding per maand zie je de fasering van de campagnes terugkomen: 

Fase 1) Analyseren van het Google Ads account  (Juni)
Fase 2) Overnemen van Google Ads campagnes (Juli/augustus)
Fase 3) Bijhouden van campagnes (September)
Fase 4) Uitbreiden van campagnes en starten met Facebook adverteren (Oktober)

In oktober hebben we toen de campagnes verder uitgebreid en budgetten verhoogd. In november  en december zagen we hierdoor een verdere stijging van het resultaat.  

Verwachting is dat deze resultaten voor ons verder zullen toenemen. Maar met de hulp van Converseon hebben wij daar alle vertrouwen in!

Zelf ook aan de slag met Online marketing?

Wij doen dat door online marketing praktisch en toepasbaar te maken met onze bewezen ASAP-methode. We maken het voor jou inzichtelijk wat online marketing campagnes opleveren en zorgen voor Return on Investment. Meetbaar en resultaat gedreven.

Dion Thomas, <br> CFO Drone Flight Academy

Dion Thomas,
CFO Drone Flight Academy

Online marketing is in veel gevallen abracadabra. Door in begrijpelijke taal inzicht te krijgen via realtime dashboards heb ik controle over de online marketing activiteiten. Ik kan precies zien waar kansen liggen en gevaren dreigen. Converseon heeft dit voor ons vanaf de start inzichtelijk gemaakt.